Www voor Lievers Consult

‘Een professionele website die past bij mijn werk en goed te onderhouden is’, dat was globaal de opdracht die wij van Lievers Consult kregen. Samen met de ondernemer ontwikkelden we een functioneel ontwerp op basis van de identiteit van de onderneming in combinatie met een marktschets.

Met WordPress als achterliggende techniek kreeg de website vorm en inhoud.

Translate »