Over Solide boeken

Sinds 2009 is Solide boeken het uitgeverslabel van communicatiebureau Solide communicatie. Ons uitgangspunt hierbij is, om in nauwe samenwerking met de auteur en met oog voor zijn of haar authentieke werk een verrassend product te realiseren.

Wij bieden:

  • Kansen voor startende auteurs
  • Mogelijkheden voor hoge en lage oplagen
  • Nauwe samenwerking met de auteur
  • Een professioneel eindproduct
  • Uiteenlopende mogelijkheden in de promotie en distributie van het product

Laten we eens kennismaken om de mogelijkheden door te nemen.